OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW ROTR

INFORMACJA DLA BYŁYCH DOSTAWCÓW MLEKA DO ROTR SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W RYPINIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE INFORMUJE, ŻE  W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. MLECZARSKIEJ 6 W RYPINIE (BUDYNEK BIUROWCA) WYDAWANE BĘDĄ DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE REKOMPENSAT Z TYTUŁU BRAKU ZAPŁATY ZA DOSTARCZONE MLEKO DO W/W SPÓŁDZIELNI (W TYM WYCIĄG Z LISTY WIERZYTELNOŚCI, ZAŚWIADCZENIE O AKTUALNYM STANIE ZOBOWIĄZANIA, KSEROKOPIE FAKTUR, O ILE BYŁY DOŁĄCZONE DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI).

 NA POTRZEBY OTRZYMANIA DOKUMENTÓW ZAINTERSOWANI WINNI POSIADAĆ PRZY SOBIE DOWÓD TOŻSAMOŚCI. 

DOKUMENTY BĘDĄ WYDAWANE  W DNIACH OD 01.12.2021 R. DO 03.12.2021 R. W GODZ 12.00 – 15.00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *